Vaše auto střežíme

U nás se Vám z auta rozhodně nic neztratí, Váš automobil je po celou dobu čištění hlídán kamerovým systémem.

Nudit se nebudete

Čekání na vůz Vám zpříjemní čerstvá káva, nealko nápoje, WIFI free, Full HD TV, TV ke sledování průběhu mytí auta.

Za hodinku hotovo

Vše zvládneme do hodiny. Víme, že Váš čas je drahý. Proto si  rezervujte mytí na dobu, která Vám nejlépe vyhovuje.

Plaťte kartami

Přijímáme platební karty VISA, Master Card a CCS nebo platby v hotovosti.

Otevírací doba

Po - Pá :   8.00 - 17.00

               17.00 - 18.00 pouze na objednání
 

Rezervace ON-LINE

ON-LINE REZERVACE ZDE

http://kalendar.automyti.cz

 

tel.: +420 257 214 291 e-mail:

objednavky@automyti.cz

 

NÁVŠTĚVNOST:

počítadlo.abz.cz

Náhradní plnění

Co je náhradní plnění ?
Zákoník práce nařizuje firmám, které mají více než 25 zaměstnanců, zaměstnat 4% osob se ZP. V případě že tak tomu není, musí odvádět za každou chybějící osobu dva a půl násobek měsíční průměrné mzdy v ČR za rok (Kč 57 355,-) nebo spolupracovat s chráněným provozem,  a tím dosáhnout na NÁHRADNÍ PLŇENÍ. 
 

Jak ho mohu dosáhnout?
Spočívá v odběru výrobků, zboží a služeb od zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50 % zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním.
 

V jaké hodnotě můsím odebrat výrobky, zboží a služby,  abych dosáhl náhradního plnění?
http://web.neziskovky.cz/kalkulator/

Příklad: Zaměstnavatel (akciová společnost) zaměstnával v roce 2008 200 zaměstnanců v pracovním poměru (průměrný přepočtený počet). Měl tři zaměstnance se ZP a jednoho s těžším ZP (opět průměrný přepočtený počet).
Povinný podíl tohoto zaměstnavatele činí pro daný rok 8 zaměstnanců se ZP. Vzhledem k tomu, že zaměstnanec s těžším ZP se započítává třikrát, má zaměstnavatel „splněno“ 6 zaměstnanců se ZP.
Průměrná mzda v národním hospodářství za první tři čtvrtletí roku 2008 činila dle sdělení MPSV Kč 22 942,-.
Hodnota náhradního plnění, které by byl zaměstnavatel musel v průběhu roku 2008 odebrat (a zaplatit), aby splnil svůj povinný podíl, činila tedy Kč 321 188,- (2x7x22 942) bez DPH.
Pokud by se zaměstnavatel namísto toho rozhodl pro odvod do státního rozpočtu, zaplatil by nejpozději do 15. února 2009 částku Kč 114 710,- (2x2,5x22 942). 
 

Může se zdát, že hodnota náhradního plnění je podstatně vyšší, nicméně je třeba vzít v úvahu, že náhradní plnění není žádným „odvodem“ ani „pokutou“, ale regulérním nákupem zboží nebo služeb od jiného podnikatelského subjektu (tedy zboží či služeb, za které by zaměstnavatel stejně tak jako tak musel někomu zaplatit).
Odvod do státního rozpočtu je naopak z pohledu zaměstnavatele čistou ztrátou: za své peníze neobdrží nic a navíc si může být takřka jist, že se — na rozdíl od náhradního plnění — bez užitku „rozplynou“ někde ve spletitém a nehospodárném mechanismu státního rozpočtu, aniž by komukoli jakkoli pomohly.

. . . .